CHRISTIANSGADE 18 / DK-8000 AARHUS C / INFO@GMW.DK

'Setting sail in a teardrop of fear and desire'
Udstillingskatalog 37 sider m/ tekst af Henrik B. Lips

'Strange Fates Some Fruits are Given'
udstillingskatalog - 42 sider m/tekst af Roberto Ohrt