BREDGADE 67 | DK-1260 KØBENHAVN K | INFO@GMW.DK

Tidligere udstillinger
Former Exhibitions

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

BLUE DEVILS
09.11.12 - 08.12.12
Asmund Havsteen-Mikkelsen

Som maler er Asmund Havsteen-Mikkelsen mest kendt for sine arkitekturinspirerede værker, i et sprog inspireret af konkretismen, hvor farve og geometriske former er i fokus. Men malerierne peger dog på noget mere. De arkitektoniske landskaber er fyldt med referencer til bygninger, konkrete boliger eller egentlige byrum, men de genkendelige henvisninger er opløst - værkerne fremstår som abstraktioner over idéen om arkitektur som struktur. Igennem det maleriske medie genfortolker Asmund Havsteen-Mikkelsen på sin egen måde vores forestillinger om rum og virkelighed. I udstillingen BLUE DEVILS arbejder Asmund Havsteen-Mikkelsen videre med sin fascination af maleriets psykologiske effekt, og måden hvorpå arkitekturen og tingsverdenen kan blive til projektionsflader for beskuerens egne konflikter.

se mere
- pressemeddelelse

MECONIUM
05.10.-03.11.12
ADAM SAKS

Afgørende i Adam Saks' arbejder er hans forsøg på at skabe forbindelse og fordybelse mellem det menneskelige aspekt og den rene natur. Det sker uden at mennesket er direkte til stede, men man aner en hånd og et kranium sammen med en hest og en hane i en naturverden, hvor planterne dominerer og sætter dagsorden.
Det er ikke tilfældige planter Adam Saks kredser om. Det er planter, der i en eller anden forstand indeholder løfte om grænseoverskridende oplevelser og død. Det er sammenstødet mellem frygten for døden, lysten til livet og lysten til lyst, der ligger som en slags undermaling i hans palet.

se mere

WHITE CUBE INSTALLATIONS
31.08.-28.09.12
JESPER RASMUSSEN

Jesper Rasmussen er optaget af virkeligheden. Eller snarere af hvordan kunsten kan udfordre vores opfattelse af hvad der er virkeligt. Han arbejder med begreber som skala, perspektiv og rum, idet han forskyder det skildrede i forhold til det, vi tror vi kender. Der er i alle værkerne et element af umiddelbar genkendelse, en reference til hverdagen.
'Mine nye billeder er anderledes end dem jeg plejer at lave. Jeg har været i bl.a. London, Glasgow og Hamborg for at fotografere. Udgangspunktet er den hvide kube, en række udstillingsrum (f.eks. Tate, Kunsthalle Hamburg o.s.v.) hvor jeg digitalt fjerner lyskilder og åbninger, samt al den udstillede kunst (der i visse tilfælde ses som difuse spejlinger og skygger på gulvet). Jeg har nogle regler om, at alle rummne skal fotograferes som kukkasser, dvs frontalt uden skæve vinkler eller sjove udsnit. Dermed får jeg skabt en række nærmest ens billeder af tomme rum, der er aldeles kedeligt fotograferet.'

se mere

NYE VÆRKER
31.08.-28.09.12
LARS WORM

Med de nye malerier arbejder Lars Worm med det enkle og simple greb som katalysator. Det rå hørlærred står bart i store områder, og behandlet med ganske enkle greb, såsom at påføre det med vand, fortyndet akrylmaling eller spraymaling, skabes på en gang nogle spartanske, men samtidigt dragende abstrakte motiver, der peger på en melankoli og en længsel efter noget andet. Denne længsel, som er et gennemgående tema i flere værker, hvad enten det er maleri, foto eller skulptur, har ofte en spirituel eller religiøs karakter. Trods dette har flere af værkerne også en humoristisk vinkel. Det kan ligge i titlen, selve udførelsen el.lign.

Se mere

ANNA BJERGER og SØREN MARTINSEN
01.06.-30.06.12

 

I en dialog og duel vil denne udstilling kredse om de motiviske i kunstnernes respektive billedverden. Trods store forskelligheder har de to kunstnere også mange fælles træk, f.eks. en stærk tilknytning til deres motiver i malerierne.
Et fælles udgangspunkt er også, at begge kunstnere arbejder ud fra fotografier. Som en naturlig del af værket benyttes fotografiet som et primært element og ikke blot en hjælpende støtte. Den mediering af virkeligheden fotografiet indebærer, er en vigtig del af skabelsen af maleriet.

Se mere

THE SPECIALIST
03.05.-30.05.1012
PETER MARTENSEN

Som maler er Peter Martensen mest kendt for at male ensfarvede, melankolske malerier, der er befolket med anonyme mænd klædt som klonede kontorister i hvide skjorter og mørke bukser. De er alle kopier af 50'ernes idealbillede af 'gør det selv-manden', der med sideskilning og et velplejet ydre tilsyneladende kan klare det hele, endda på den billige og nemme måde.
Peter Martensen benytter sig ofte af få farver i sine malerier, der derfor ofte besidder en særlige følsomhed overfor former, kompositioner og psykologiske stemninger. Han udnytter, at gråtoner bliver associeret med sorg og smerte i den europæiske kulturtradition, og at de subtilt kan bruges til at udstille psykologiske konflikter en indre melankoli.

Se mere
- pressemeddelse
- kopenhagen.dk
- kunsten.nu
- kunstavisen

U.T. (Nye malerier 2012)
30.03-28.04.2012
KRESTEN HAVGAARD

Kresten Havgaards malerier har sine rødder i den abstrakte kunst, nærmere bestemt i et maleri, der har mediets materie som sit fundament: malingen. Det er de mange lag af oliemaling blikket naturligt hæfter sig ved. De maleriske rum er gennemtrængt af kunstnerens fascination af malingens væsen, hvor både overflade og dybde domineres af materialets stof og tekstur - farve, figur og grund. 

se mere
- pressemeddelelse
kunstavisen

 

SALUTES IN COLOR
02.03-28.03.2012
MALENE LANDGREEN

Rum og flade er afgørende elementer i Malene Landgreens kunst. Farven er hendes primære udtryksmiddel; med denne arbejder Malene Landgreen med visualitetens tredimensionale muligheder. Rummet har i dette univers ingen bagkant. De enkelt formede falder griber ikke ind i hindanden, men danner tværimod bevægelse på tværs i billedet. 
Farven skaber i Malene Landgreens værker rum. Farven er rum og et uendeligt abstrakt univers i sig selv. 

se mere
pressemeddelse
Kopenhagen.dk
Kunsten.nu

VIEW FROM  No 9
20.01.-24.2.2012
JES FOMSGAARD

I mødet med Jes Fomsgaards værker bliver man som beskuer hævet over jorden i mere end een forstand. Fra perspektivisk højde præstenteres man for en verden af arkitektoniske konstruktioner, der rummer principper fra moderne byplanlægning såvel som antikken og renæssancens arkitekturforståelse. Fra disse højder bliver byrummet, som vi kender det i sin fysiske og konkrete form opløst. I stedet synes Jes Fomsgaards verden at bære præg af en tvetydig afstrakt rumlighed af byens anatomi, hvor forskelllige kulturer og ideologier smelter sammen.

I de nye værker synes det som om yderligere en dimension træder frem. Den byggede formation, der trods al billedlig abstraktion i reglen lader sig ane hos Jes Fomsgaard, ses fra oven på en måde, der kan minde om typer af overvågning, der i dag er stadig mere udbredt.

Se mere

-    pressemeddelelse