BREDGADE 67 | DK-1260 KØBENHAVN K | INFO@GMW.DK

Tidligere udstillinger
Former Exhibitions

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

NYE ARBEJDER 2014
10.10-11.11.201
KRESTEN HAVGAARD

Kresten Havgaards maleri har sine rødder i den abstrakte kunst, nærmere bestemt i et maleri, der har mediets materie som sit fundament: malingen. Det er de mange lag af oliemaling blikket naturligt hæfter sig ved. Det maleriske rum er gennemtrængt af kunstnerens fascination af malingens væsen, hvor både overflade og dybde domineres af materialets stof og tekstur – farve, figur og grund.

I centrum af malerierne ses ofte monumentale gestalter, geometriske former som firkanter, cirkler, kegler. Men frem for at skabe dybde, understreger de definerede felter billedets lukkede rum. Resultatet peger på det, som ligger kunstnerens hjerte nærmest: stoffet, og det deraf følgende nærvær af sanselighed, stoflighed og struktur. Der er ikke tale om et monokromt maleri. Bag overfladen titter øvrige lag, og de kommer til syne som stærkt røde, blå, gule eller grønne områder. Og formen er til tider defineret af en klar, lysende signalfarve. Andre gange er den bare sort. Men man fornemmer, at der i farvepigmenterne ligger et lys. Det findes i farven, i selve malingens stof som en usynlig aktør, der skaber rum, et nærvær på fladen.

-
se mere

BAG VED GADER - UDEN FOR HUSE

10.10.-11.11.2014

SIGNE JAÏS

Om sine værker på udstillingen siger Signe Jaïs:
’Jeg har i en lang periode været interesseret i de fysiske og mentale overgange, der især er karakteristiske for byer og byrum, f.eks. de overgange der findes mellem den private og den offentlige sfære.
På udstillingen arbejder jeg videre med den mentale og fysiske overgang, der knytter sig til udkanten af byen, indgangen til byen, de store erhvervsområder, der omkranser den tæt bebyggede midte, hvor beboelse og småerhverv er blandet sammen i tæt hverdag.
En stor del af mit kunstneriske arbejde består i at finde og udvælge materiale. Det kan være det helt nye eller det gamle gulnede papir, det farvede papir fra en farveprøvebog lokket ud af den lokale malerforretning, eller malingen fundet i små godt gemte modelbyggerforretninger.
Collagerne er monteret på finér, et materiale der ofte bliver brugt i byrummet - dog i en mere rå udgave - som eksempelvis plankeværk eller afskærmning. Papir er delvist udvalgt ud fra ønsket om at bruge et materiale, der i sig selv ikke har særlig værdi og derfor bliver flittigt brugt af byens beboere og erhverv til reklamer, plakater og andre meddelelser.'

- se mere

DOWN THE CORRIDOR

22.08.-04.10.2014

ANETTE HARBOE FLENSBURG

 

’Down the Corridor’ er inspireret af Alice i Eventyrland, som falder ’Down the Rabbithole’. Undervejs i det lange nedfald oplever hun alt i slowmotion. De stærke billedsyn strækker sig næsten uendeligt, og da hun endelig lander og lukker sig ind i et hemmeligt rum med en særlig nøgle, begynder endnu en lang række af mærkværdige oplevelser, hvor den kendte samfundsorden, proportioner og rationale er suspenderet.”

 

Udstillingen viser en serie nye malerier, hvor det gennemgående motiv er lange korridorer, man som beskuer falder ind i. Som tidligere er der tale om fiktivt iscenesatte rum bygget op som model i karton og papir, der danner forlæg for værkerne. Langs væggene står, ligger eller hænger papir-stykker, som i et korthus, der hvert øjeblik kan falde sammen. Lysindfald og skygger danner i rummene en anden ”skeletstruktur”, som er endnu mindre solid. I malerierne forsøges det at indfange dette momentane, porøse og svimlende øjeblik og et helt Andet Rum bliver til i transporten mellem model og maleri.

- se mere

 

 

 

FREUNDSCHAFTEN

15. maj – 28. juni  2014

- en gruppeudstilling

Terry Haggerty – Tim Eitel – Philip Grözinger – Anja Schwörer – Gregor Hildebrandt – Axel Geis – Ulf Puder – Ruprecht von Kaufmann – Torben Giehler – Heiner Franzen + Ulrik Møller.

Venskaber er ofte – mere eller mindre uofficielt – en skabende faktor i forbindelse med udstillinger, for slet ikke at tale om kunstnersammenslutninger og hele avantgardebevægelser. De underliggende sociale strukturer diskuteres dog sjældent som en bevidst kuratorisk strategi – måske af frygt for anklager om mangel på seriøsitet og objektivitet, men her med Freundschaften rystes ikke på hånden.
Med en reference til Goethe er venskaber ofte – en form for ”valgslægtskab” som en kombination af et bevidst valg og kemisk tiltrækning. Gode venner er yderst vigtige for eens velbefindende, og der er videnskabeligt belæg for, at mennesker med tætte venskaber lever længere. Venskaber er altid personlige og uformelle, og netop disse to aspekter er omdrejningspunktet for udstillingen Freundschaften og Ulrik Møllers kuratoriske valg.

- se mere

 

 

SOLOUDSTILLING
04.04.-10.05.2014
MALENE LANDGREEN

 

Velkommen til Malene Landgreens nye soloudstilling, der præsenterer en perlerække af nye malerier udført indenfor det seneste halve år.
Malenes Landgreens nye malerier er en fortløbende og naturlig udvikling af tidligere værker og dermed en udforskning af den dynamik, der opstår mellem former og farver, når de svævende optræder sammen i en abstrakt komposition.
Farven skaber i Malenes værker rum, og farven er rum og et univers i sig selv. Selvom ekspressivitet måske ikke er det umiddelbare indtryk af værkerne, insisterer Malene på farvens ekspressive, konkrete og sanselige muligheder.

Det er med andre ord farvens iboende væsen, der er i spil. Værket består på den givne flade

og er specifikt og, med mere eller mindre intuition, altid komponeret på fladen.

- se mere

 

picks & pearls
28.02.-29.03.2014
Jytte Høy og Axel Lieber

To personer mødes en aften i en ikke helt dårlig restaurant, faktisk en temmelig god restaurant, for at diskutere fremtiden. Appelsinskræl bliver nævnt. Tyggegummi ligeledes, farven blå og nogle træer. Helt sikkert træer. Som aftenen skrider frem, og øllene glider ned, godt tysk øl, løfter fremtiden sig ud i rummet. Ting svæver rundt, støder sammen, ja ligefrem eksploderer. Nogle falder til jorden mens andre fortsætter deres kredsløb som potent materiale i et stadig ekspanderende univers af muligheder.
Det viser sig at de to personer i restauranten er kunstnere, og at det ekspanderende univers er et udstillingsrum. Her skal det undersøges, hvorfor appelsiner nødvendigvis må skrælles? Om blå stadig er ”the ultimate color”? Om tygning af tyggegummi er en indre skulpturel oplevelse, og hvorfor træer skal indtages med kroppen ved klatring, hugning eller bare vendes på hovedet?

- se mere

Flora Empire
28.02.-29.03.2014
Adam Saks

Udstillingen Flora Empire i SAL 3 af Adam Saks bæres primært af 7 akvatinte/koldnålsraderinger udført på Atelje Larsen i Disse værker suppleredes af maleriet Teardrop.

 

- se mere

BY PROXY II
17.01.22.02.2014
MORTEN BUCH

En maler som Morten Buch har ikke brug for mange virkemidler. Med få strøg på et næsten bart lærred skaber han motiver, der er ugenkendelige, men som samtidig også henviser til en eksisterende verden. Motiverne har altid et egentligt figurativt og genkendeligt udgangspunkt, det være sig en blomsteropstilling, en sko, et telt, et stilleben eller andet fra den nære hverdag.

De nye værker på denne udstilling er dog næsten på vej ud i den rene abstraktion. Lettere - nærmest amorfe - former flytter det figurative maleri over i det næsten abstrakte og egentlige nonfigurative maleri, der stadig kan give illusioner om rumopbygninger i klassisk forstand. Kombineret med en på en gang koloristisk afklarethed og til tider nedtonet tyst farveholdning, er denne udstilling et stort skridt for Morten Buch.

- se mere