BREDGADE 67 | DK-1260 KØBENHAVN K | INFO@GMW.DK

Tidligere udstillinger
Former Exhibitions

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

EXAMINATIONS
14.11.-20.12.2015
Peter Martensen 

EXAMINATIONS dækker som titel på denne udstilling over begrebet undersøgelsen – eller udforskningen - der næsten klassisk altid er til stede som en permanent og vigtig del i Peter Martensens æuvre. Det være sig Martensenske arketyper som specialisterne i den hvide kittel eller ’skjortemændene’. Alle som i en verden de ikke rigtig forstår, og erobringen af denne går via undren, undersøgelse og udforskning mod viden og afklaring. Måske placering af magt og afmagt.

Siden seneste soloudstilling i Galerie MøllerWitt har Peter Martensen været engageret til opgaven at udføre et bataljemaleri over Søværnets indsats ved Afrikas Horn til Frederiksborg Museet. Derudover har Peter Martensen deltaget i udstillingen SAMLING OG SAMTID’ på Skagens Museum og på 'IKKE TIL SALG' På Trapholt - dertil soloudstillinger i New York, Tokyo, Sverige og på Brandts i Odense.

 

- se mere

APERTURE
28.08.–03.10.2015
AVPD

AVPD, (Aslak Vibæk og Peter Døssing) arbejder i spændingsfeltet mellem kunst og virkelighed. Det er mellem verden og kunstens repræsentation af den – at AVPDs værker agerer. Deres værker og installationer trækker på elementer fra både kunst, arkitektur og design og opleves som en fysisk, konkret virkelighed. Værkerne udfordrer vores sansning, oplevelse og tænkning for at bevidstgøre vores blik og intellekt om de perceptuelle, optiske og psykologiske mekanismer, der påvirker vores erkendelse af verden.
Aperture omfatter en række værkserier, der alle sammen specifikt beskæftiger sig med hvordan noget kommer til syne for os. Hvordan lys, skygger, toner, pletter og striber fanger vores opmærksomhed og definerer noget i rummet frem for noget andet.
Værkserierne tager forskellige former: fra et ark papir over en videoprojektion til et stykke beton, værker der alle behandler en række forskellige aspekter ved fænomenet lys og udforsker relationerne mellem lys, tid og rum.

- se mere

STRANGE FATES SOM FRUITS ARE GIVEN
29.05.-04.07.2015
ADAM SAKS

Afgørende i Adam Saks’ arbejde er hans forsøg på at skabe forbindelse og fordybelse mellem det menneskelige aspekt og den rene natur. Vanitas motiver fra ”de gamle hollandske mestre” er på spil. Det flakkende stearinlys, et timeglas sammen med en udstoppet rovfugl i en naturverden, hvor planter og blomster dominerer og sætter dagsorden i en nærmest centrifugal kraft. Det er sammenstødet, lysten til livet og lysten til lyst, mellem frygten for døden, der ligger som en slags undermaling i hans palet.
Motiverne i værkerne modsætter sig delvis en oversættelse med nutidens standarder, men udstillingens malerier er udført med akvarellens lethed og transparens, som derved åbner et udefinerbart rum. Enkelte elementer i maleriet, der til dels er trykt som linoleumssnit direkte på lærredet, væver sig sammen til en nutidig malerisk fortælling om forgængelighed, skrøbelighed og eksistens.
Adam Saks (f. 1974) er uddannet sideløbende fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i København 1993-1999 og Hochschule der Künste i Berlin 1996-1997. Han bor og arbejder i Berlin.

- se mere

NYE MALERIER
17. APRIL – 16. MAJ 2015
BODIL NIELSEN

Bodil Nielsen har i mange år arbejdet indenfor et meget stramt felt, men samtidig med et stadigt eksperimenterende og undersøgende udtryk, hvilket folder sig smukt ud på denne nye soloudstilling.
Med inspiration fra bl.a. fransk maleri og japansk kunst er mange forskellige billeddannende elementer bragt sammen til et hidtil uset særegent maleri. Her er overflader af selvberoende og dekorativ karakter med attributter, der sætter en bevægelse i gang - her er organiske og geometriske transparente former, der primært er til for at indkredse et rum – oven på aleriernes både plettede og spættede rumlige grundflader. 
Med reference til Bodil Nielsens tidligere værker genkendes de ornamentale former, der som lys eller skygger silhuetagtigt indtager fladen, og får maleriet til nærmest at vende sig udad mod beskueren og det omgivende rum. Måske fornemmes at malerierne bliver til et sted, og ved at de alle er højformat spejles på den måde kroppen - og den rumlige oplevelse, der her er en mulighed, er således ikke af landskabelig eller arkitektonisk art, men opleves snarere kropsligt og mentalt.

- se mere

 

IN THE CORNER OF MY BRAIN
SOLOUDSTILLING 6. MARTS – 11. APRIL 2015
JES FOMSGAARD

Jes Fomsgaard siger om titlen til den nye soloudstilling:
’IN THE CORNER OF MY BRAIN står hele tiden værker og vente på at blive realiseret. Det er værker, der fra ide til realisering, skal gennem en modningsproces. Det er en proces, der ikke følger en logisk udvikling. Her er ideer og værker underlagt en individuel selvkritisk si, der lader nogle projekter passere, mens andre bliver gemt og oplagret. De fleste rum består af hjørner. Hjørner, som er velegnet til at stille ting til side i.
Her samles ideer, som ikke har en logisk "værdi" lige her og nu. Ikke fordi de "mangler" noget, eller noget skal tilføres. Det er en tids relateret proces, som kræver en genlæsning - måske genfortolkning - for forståelse.
Til opbevaring af mere fysiske elementer, har man magasiner, arkiver, kældre og lofter. Men, når det drejer sig om mentale opbevaringsrum, er man mere begrænset.
Den transformation et værk gennemgår - ved et ophold i det mentale rum , THE CORNER - kan være med til at udvikle, og skaber nye regelsæt. Det anomale: ubalance, skævhed og destruktion kan således få ny betydning. Det fristiller virkelighedens formelle love, og det sandsynlige erstatter det mulige. Vægge flyttes og nye hjørner opstår.’
- se mere

KOMPOSITION
16.01.-28.02.2015
Frank Nitsche | Florian Baudrexel
Ferdinand Ahm Krag | Bjørn Poulsen 

Bjørn Poulsen, der er kurator på udstillingen, skriver om tankerne bag:” Ideen med udstillingen er at sætte fokus på kompositionen som et bærende element i kunsten. Udstillingens kunstnere er udvalgt, fordi kompositionen spiller en fremtrædende rolle i deres værk. Komposition er altid til stede i ethvert kunstværk i den forstand, at ethvert kunstværk indebærer en eller anden form for disponering af noget stof i tid og rum. Men i mange kunstværker er kompositionen også drevet mod et nulpunkt, hvor den kun eksisterer i sin allermest rudimentære form.  F.eks. i minimalisme, entropi og forskellige former for konceptualisme. Der er heller ikke nogen tvivl om, at man i kunstverdenen i de senere år har haft mere fokus på de kulturelt kodede betydninger, end man har haft på den betydning, som kompositionen skaber.

Denne udstilling vil sætte fokus på kompositionen som et betydningsbærende element i sig selv. Ikke nødvendigvis i en eller anden særlig ren tilstand, hvor det ikke refererer til noget uden for sig selv, men som et element, der indgår i et komplekst samspil med værkernes andre niveauer. Men ved netop at pege på kompositionen peger man også på kunsten som et særligt felt, et æstetisk felt, forbundet med, men også forskelligt fra, den øvrige verden.”

- se mere