BREDGADE 67 | DK-1260 KØBENHAVN K | INFO@GMW.DK

Tidligere udstillinger
Former Exhibitions

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

 

MONTE VERITÁ

25. november – 10. december 2016

Adam Saks

 

Adam Saks’ værkserie Monte Veritá består af seks malerier.
Hvert af de seks malerier har en specifik kompositorisk opbygning, der gengiver porten til samfundet Monte Verità (Sandhedens Bjerg), der opstod i det sydlige Schweiz i begyndelse af 1900-tallet. Monte Verità var et forsøg på at etablere et nyt alternativt samfund set i f.t. industrialiseringen og kapitalismen, der rasede over store dele af Europa på det tidspunkt. Her blev bl.a. udviklet og afprøvet veganske og antroposofiske ideer og leveregler blandt indbyggerne, som fra mange forskellige lande strømmede til samfundseksperimentet i Schweiz.
Selvom det er samme narrative motiv Adam rent konceptuelt og serielt benytter i de seks malerier, er de hver især udført i sin helt egen farveholdning, inspireret af farven fra lysets brydning i krystallet monteret over indgangsporten til Monte Verità. Set på den måde fremtræder den samlede serie nærmest abstrakt. Adam Saks’ suveræne brug af farver og det narrative motiv, kombineret med den utrolige, mytologiske historie, der omkranser samfundet Monte Verità, gør værket Monte Verità til noget helt særligt.

 

- se mere

RUM TEGNER EKKO – EKKO TEGNER RUM

13. oktober – 19. november 2016

Signe Jaïs og Julie Boserup

 

Signe Jaïs og Julie Boserup tager med den udstilling første gang hul på en dialog med deres værker der på mange måder synes indlysende. I et fælles udgangspunkt med collagen som hovedmediet både supplerer og udfordrer de hinanden – collagen, som nedbryder en eksisterende mening og i et nyt udtryk insisterer på, at generere en ny. 

Der er i udgangspunktet væsensforskelligheder, idet Signe Jaïs’ nyeste værker er et privat fotoarkiv der ved et tilfælde er kommet hende i hænde, mens Julie Boserup Arbejder med offentlige arkiver.

Men fælles er det rummet der på spil i denne udstilling, planlagte og strukturerede rum fra Julie Boserup – og Signe Jaïs’ tilskårne fotografier indsat i geometriske rum i en optisk illusion om rum. Fælles tegner kunstnerne nye rum og åbner for andre blikke og oplevelser af de bearbejdede fotografiers rum.

 

- se mere

OBJECTS FOR GARDEN AND RELATED AREAS

19. august – 1. oktober 2016

René Schmidt

 

René Schmidts udstilling består af 10 nye skulpturer støbt i henholdsvis gummigranulat og leca beton, hvoraf den største skulptur er 220 cm høj.

Grundobjekterne til udstillingen er modelleret over planters roterende rejse mod lyset, blomsten der drejer sig efter lyset i løbet af dagen. Skulpturernes materiale har en enorm overflade bestående af millioner af enkeltdele, ”micro grottoer”, hvor der altid er både lys og skygge et medie for mos og lav, nogle af de ældste planter på kloden. Objekter for haver og beslægtede områder er således skulpturer med en indbygget mulighed for nye biotoper.

 

René Schmidt (f. 1968) dimitterede fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2000 og har markeret sig med mange offentlige udsmykninger, samt sit engagement i Skovsnogen Artspace.

 

- se mere

NYE VÆRKER - SAL3

19. august – 1. oktober 2016

Malene Bach

 

Malene Bach viser bl.a. værket Stacks of colour, bestående af 9 objekter. Objekterne udgør ophobninger af farve, volumen og proportioner. Konstruktionen af egetræsfiner og papir bemalet med pigmenter er alene fæstnet med et par farvede tegnestifter og tynde snore surret omkring knappenåle. Således er kompositionen stadig levende, den kan opløse sig og danne nye konstellationer.

De åbne værker med de farvede elementer er her frosset i et øjebliks glimt i deres konstante bevægelse rundt i rummet. Malene Bach går til fladen, materialet og metoden som et stykke arkitektur. Samspillet mellem det taktile objekts nærværelse og forestillingen frisætter skalaopfattelsen og objekterne kan således også aflæses som modeller af potentielle rum.

 

- se mere

MEMEMEMORIESs

27. maj – 30. juni 2016
Birk Bjørlo | Morten Buch | Lars Worm

Lars Worm, der er kurator på udstillingen, MeMeMemories, skriver om tankerne bag: ”Emnet for udstillingen omhandler erindringen og i særdeles den personlige og subjektive af slagsen. Om hvordan erindring lagres, hvorfor noget står lysende klart gennem hele livet, mens andre oplevelser med tiden visner og suppleres med noget nyt - andet igen vil man blot ønske at glemme hurtigst muligt. Manipulation er en åbenlys faldgrube, og det kræver en vis integritet at forvalte ens historie sandfærdigt.
Erindringen er på en gang meget personlig og er uløseligt forbundet med det oplevede. Den er din og tilhører dig, men er samtidig også vævet ind i en fælles historik med de mennesker du omgås, med det samfund du befinder dig i og den verden du lever i, og spørgsmålet er om erindringen i det hele taget er valid og troværdig som fælles referenceramme? Men erindringen har både en romantisk og nostalgisk klang; om de lange sommerdage da man var barn, om det første kys etc., men har også en melankolsk aura og er ofte forbundet med savn. Til tider kan erindringen også være en plage, som man ønsker langt væk, og for nogle lige frem vejen til ens egen undergang.”
- se mere

NEW BUILDINGS

15. april – 21. maj 2016

JESPER RASMUSSEN og

ASMUND HAVSTEEN-MIKKELSEN

 

Jesper Rasmussen og Asmund Havsteen-Mikkelsens kendskab til hinanden går tilbage til foråret 2002, hvor Asmund Havsteen-Mikkelsen var elev på Ærø Kunsthøjskole, og Jesper Rasmussen kørte et ugekursus. Efter opholdet på kunsthøjskolen på Ærø fortsatte Asmund sin uddannelse på Det Kongelige Danske Kunstakademi i København og Jesper sit virke som billedkunstner med base i Aarhus - og i de mellemliggende snart 15 år er meget sket for de to kunstnere.  

For et års tid siden aftalte vi denne udstilling – New Buildings - hvor de to kunstnere udstiller nye værker sammen for første gang. Jesper Rasmussen viser stærkt digitalt bearbejdede foto af bygningsværker eller detaljer herfra. Asmund Havsteen-Mikkelsen udstiller malerier, der ligeledes som oftest har et konkretiserende udgangspunkt i arkitektur og i sagens natur med anden slags materialitet, end man finder i Jesper Rasmussens foto.

Trods den umiddelbart store forskel i mediet – foto/maleri – er udstillingens samlende tråd selvfølgelig det arkitektoniske, men også en helt række formelle ligheder og overvejelser der ligger bag de enkelte værker. 

 

- se mere

EN FORÅRSUDSTILLING
05.03.-09.04.2016
JESPER CHRISTIANSEN

EN FORÅRSUDSTILLING er galleriets fjerde soloudstilling med Jesper Christiansen og på denne lægges nye alen til Jesper Christiansens position som en ener på kunstscenen, bl.a. gennem hans helt unikke udtryk, samt brug af referencer og motiver. Som tidligere arbejder Jesper Christiansen med sort som grundfarve, og derfor fremstår alle billedelementer, som om de ”træder ud” af mørket – de er anelsesfulde, selvom de står fuldkommen klart frem i et realistisk billedsprog.     

Om EN FORÅRSUDSTILLING siger Jesper Christiansen bl.a.:
”Udstillingen består at ti nye malerier, som alle er en slags ”landskabsmeditationer”, der bygger på tekster af T.S. Eliot og Dante Alighieri. Landskaberne er taget fra Odsherred og Sydengland, bygget op af utallige referencer både til de nævnte forfatteres tekster, men også til for eksempel Bachs nodebilleder, Giottos freskoer, J.Th. Lundbye, Odsherredsmalerne, William Morris m.fl.Malerierne etablerer med de mange referencer en slags lange og nærmest uoverskuelige associationsrækker, som giver beskueren mulighed for at ”hoppe på” på billederne, uanset om man er fortrolig med referencerne eller ej, da landskaberne på én gang virker både velkendte og fremmede.”

- se mere

 

SILVER MOON
15.01.-27.02.2016
TRINE BOESEN

Trine Boesens maleri er drevet af en tilsyneladende uudtømmelig strøm af energi: Værkerne synes at være i en verden, der er sprængt indefra og nærmest gået amok i løsrevne fragmenter, vragdele og stumper fra civilisationens kerne. Billedelementerne er talrige og perspektiverne ofte svimlende.
Om de aktuelle værker på Silver Moon siger Trine Boesen bl.a.:
Silver Moon refererer til månen i den tilstand, hvor den står klar og ren på en mørk nattehimmel. Titlen skal samle udstillingen, som består af værker der alle på hver sin måde kredser om det kendte og det ukendte. Månen er en velkendt størrelse, som vi ofte ser på og kan forbinde med poesi, mystik, melankoli og drømme. Den minder os om, at vi er en del af en galakse og dermed det store vægtløse rum, kaldet universet.

- se mere