BREDGADE 67 | DK-1260 KØBENHAVN K | INFO@GMW.DK

Tidligere udstillinger
Former Exhibitions

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

TEXTURE
2. – 25. november 2017
H.M. Dronning Sonja og Magne Furuholmen

Udstillingen TEXTURE med H.M. Dronning Sonja af Norge og den norske kunstner Magne Furuholmen, præsenterer både individuelle værker af de to kunstnere samt værker, som de to har skabt i fællesskab. 

TEXTURE er et udstillingsprojekt, hvor overskuddet fra salget af værker går til stiftelsen Queen Sonja Print Award. Prisen blev etableret i 2011 med det formål at fremme interessen for og formidling af den grafiske kunst.

Udover udstillingen TEXTURE arbejdes der internationalt på mange forskellige planer for at rejse midler til stiftelsens arbejde. Prisen uddeles hvert andet år, og det er udbyttet fra stiftelsens kapital, der sammen med eventuelle gaver og andre bidrag bruges til pengepræmier til modtagerne af QSPA (i 2016 NOK 400.000). Udover pengepræmien modtager prisvinderne en uges ophold på det anerkendte grafiske værksted Atelje Ole Larsen i Helsingborg. Modtager af prisen var i 2014 den danske kunstner Sven-Allan Sørensen og i 2016 den amerikanske kunstner Tauba Auerbach. 

- se mere

The Black Nothing and Its Impossible Shades

18. august – 27. september 2017

Anette Harboe Flensburg

 

 “Titlen ’The Black Nothing and Its Impossible Shades’ er hentet fra Samuel Becketts korte fortælling ‘Company’. Her fortæller han om en dreng, der ligger alene i mørket og funderer over et muligt lys, som ikke står i modsætning til mørket;  ’You lie in the dark and are back in that light’, siger en af de indre stemmer han lytter til.”

 

De billedbetydninger, der sættes i spil er ofte langt mere subtile end de vanemæssigt tillægges. F.eks. forbindes mørke billeder næsten pr. definition som dystre, tunge og alvorsfulde, mens billeder med meget lys omvendt anses for at være lette, smukke og håbefulde.

På én gang er Anette Harboe Flensburg lige så optaget af og tiltrukket af lyset som de fleste andre, men som billedkunstner lige så meget i negativ forstand, fordi det netop er i skyggen at tingene bliver til, at rummet tegnes op. Denne lys/mørke problematik kan måske visuelt bedst illustreres ved det overbelyste fotografi, hvor alt forsvinder når kameralinsen står åben for længe. Her er for meget lys ensbetydende med borteroderinger af motivet. De hvide felter står som en skræmmende påmindelse om kommende huller i vores hukommelse. The White Nothing.”

 - se mere

ReSee

19. maj – 24. juni 2017

Maiken Bent | Nina Saunders  | Axel Lieber | Hartmut Stockter | Bjørn Poulsen

 

Med inspiration fra Aarhus Kulturbys hovedtema ”Let’s Rethink” har vi udvalgt en gruppe kunstnere, der gentænker kendte objekter i deres kunst.
Ved at inddrage genstande vi kender fra hverdagen i kunsten, møder vi som betragter noget kendt, noget vi allerede har betydning, minder, dufte og måske følelser koblet til. Men når vi genser genstandene i en ny sammenhæng, som del af et kunstværk, udfordres vores forudfattede opfattelse. Vi bringes i tvivl, søger ny mening og stiller spørgsmål som vi ofte gør, når vi genser noget kendt i en uvant sammenhæng.

- se mere

 

Selected Works
6. april - 11. maj 2017

Malene Landgreen | Jesper Christiansen | Søren Lose | Ruprecht von Kaufmann | Bjørn Nørgaard | Jytte Høy | AVPD | Kehnet Nielsen | Asmund Havsteen-Mikkelsen

- se mere

 

 

 

Twilight Noon
3. marts – 1. april 2017
Marianne Grønnow

 

 

Marianne Grønnow afsluttede sidste sommer en omfattende og meget vellykket udsmykningsopgave for Retten i Aarhus på Vestre Allé. Opgaven er udført i glas til stedet, men Marianne Grønnow er først og fremmest maler.
Forud og efter den store udsmykningsopgave ligger en lang serie malerier - en del af disse værker udgør fundamentet i soloudstillingen Twilight Noon
Marianne Grønnows stærke malerier domineres af et konkret formsprog, der maleteknisk giver et indtryk af niveauforskydninger. Farvede felter som firkanter og rektangler forskyder sig hele tiden i forhold til hinanden. Oftest er der tale om to farvenuancer, spændt ud mellem en sort grundering og hvide firkanter. Farvernes indbyrdes graduering fra det næsten gennemsigtige til det uigennemtrængelige i evig dualitet trækker malerierne tanker til skumringen og overgangen mellem lys og mørke. Ved at forene det stringente og skrøbelige i sine abstraktioner opleves det både poetiske og fysiske i skumringen som naturfænomen, som virker så stærkt og dragende på os.

 

- se mere

Root of itself

20. januar - 25. februar 2017

FERDINAND AHM KRAG

 

Ferdinand Ahm Krag udstillede første gang på galleriet med gruppeudstillingen UNTILTED i 2009 og senest i 2015 på gruppeudstillingen KOMPOSITION, men her fra d. 20. januar 2017 første gang solo i Aarhus med soloudstillingen Root of itself.
Ferdinand Ahm Krag har i mange år arbejdet indenfor et på engang meget stramt og samtidigt eksperimenterende undersøgende felt, der foldede sig maksimalt ud på hans seneste store soloudstilling Forcefield Climber på Overgaden i 2015, der blev et stort statement i kunstnerens hidtidige æuvre. 
Den nye aktuelle udstilling, der omfatter malerier og tegninger, viser på mange måder, at Ferdinands vedholdende arbejdsproces med sit særegne udtryk flytter værkerne, der er noget nyt på færde. Værkerne udstråler stor energi, der bevæger sig mellem opbrudte og rekonfigurerede linier fra ansigter eller landskaber, en anet figuration der på en gang fornemmes og forsvinder i flere af værkerne. Værker der kan nærme sig det sci-fi-agtige og med et psykedelisk tilsnit også tilstræber stor grad af visuel intensitet.

 

- se mere