BREDGADE 67 | DK-1260 KØBENHAVN K | INFO@GMW.DK

Tidligere udstillinger
Former Exhibitions

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

When You Leave The House
Lise Harlev
01.11.-21.11.2018 

Lise Harlev arbejder med tekst og billede og tekst som billede. Visuelle virkemidler som grafik og typografi bliver i hendes værker undersøgt, plagieret og omskabt. Offentlige skilte, højtråbende reklamer eller knastørre skolehæfter gennemgår en transformation, når de kombineres med tvetydige, ofte poetiske udsagn. Med sit stiliserede formsprog skaber hun værker, som fremstår næsten abstrakte, men samtidig refererer til et velkendt vokabularium af farver, symboler og typografi. 

Med denne udstilling præsenterer Lise Harlev en serie prægede aluminiumsskilte, der alle tematiserer boligen som arkitektonisk og psykologisk ramme. Harlev er navnlig interesseret i hjemmet som et sted, hvor man foretager sig andre ting end udenfor og som definerer én i forhold til omverdenen. Boligen er på den måde sin egen organisme og spiller en diskret men afgørende rolle for definitionen af, hvem man er.

- se mere

Nye Tavler
Milena Bonifacini
28.09.-20.10.2018

Milena Bonifacini har i mange år arbejdet med et helt abstrakt formsprog i sine værker, hvor hun altid har haft et meget autonomt materialevalg (voksdug, stof, pap mm.), hvormed hun har skabt sit helt eget univers.
I løbet af sommeren har Milena til denne udstilling udført en serie bemalede gipsrelieffer/tavler, der fremstår som en hybrid mellem skulpturelle objekter og en form for nutidigt kalkmaleri.
Tavlerne er bemalet med gouachefarve, hvor farvepigmentet ligger åbent og trænger ned i og går i forbindelse med gipsen, som en slags tør fresco.
Værkerne besidder i sig selv en vis robust kropslighed - deres omrids er let kurvet og de har "former". Bemalingen derimod kan have en flygtig transparens, og kan opfattes som abstrakt motiv og måske som en slags landskab.

- se mere

HAANDVÆRKER
25.05.-20.08.2018
Peter Holst Henckel

Udstillingstitlen er dobbelttydig og spiller finurligt på, at ordet både kan forstås i éntal: som en person / en håndværker - og i flertal: håndværker,- dvs. værker hvis motiver eller måden de er skabt på, har noget at gøre med hænder.
At Haandværker derudover her staves med ”gammeldags” dobbelt aa i stedet for bolle å, er der i en aarhusiansk sammenhæng en yderligere grund til, som specifikt har indlejret sig i flere af udstillingens konkrete værker.
Dobbeltheden i udstillingstitlen skaber en betydningsramme eller fortælling om at galleriet har fået håndværkere, eller om at noget er undervejs eller i proces. Dette kan forstås på forskellige niveauer: dels på et individplan: at man som individ er i en forandringsproces. Eller det kan forstås i en større skala: Måske hele samfundet er i gang med at blive forandret, tilpasset eller renoveret.
I det hele taget er der på denne udstilling mange dobbeltheder på spil, hvilket da også er særdeles kendetegnende for Peter Holst Henckels kunst generelt, hvor det umiddelbart enkle og æstetisk indbydende udtryk næsten altid dækker over et væld af underliggende samfundsmæssige og politiske referencer, betydninger og spørgsmål.
- se mere

NYE SKULPTURER
16.03. -15.05.2018
Bjørn Poulsen


Bjørn Poulsens nye skulpturer er transparente lineære skulpturer. Ligesom tegninger er de sorte - sort malet jern og sort patineret bronze. Bronzeskulpturerne er holdt i et stramt abstrakt formsprog, men de bølgende kompositioner på toppen af hældende søjler forlener dem med noget barokt og næsten figurativt. Som Berninis engle.
Gruppen af nye jernskulpturer er en form for rumlige tegninger, der opnår en sådan grad af fortætning, at de transformeres til masse, til form. Som i atomet og galakserne er det meste tomrum, man kan se igennem skulpturerne og tilbage i tiden, til der hvor de første linjer samlede sig i midten og begyndte at ekspandere ud i rummet i stadigt overlappende strukturer, eksploderende eller imploderende som stjerner, som endeløse båndsløjfer, som en regn gennem kroppen.
Begge skulpturgrupper er endnu et led i Bjørn Poulsens mangeårige arbejde med at udvikle et personligt skulpturelt sprog i et spændingsfelt mellem tradition og fornyelse.

- se mere

PLANET X
20.01.-10.03.2018
Peter Martensen

PLANET X dækker, som titel på denne udstilling, over Peter Martensens optagethed af vores egen tid her og nu. En tid, hvor vores opfattelse af rigtigt og forkert dagligt angribes. En tid, hvor nye og hidtil ukendte begreber som f.eks. fake-news bliver en del af ens dagligdag, som man skal forholde sig til. En tid, hvor eksperterne og specialisternes troværdighed og autoritet er under dagligt angreb - og en tid, hvor spørgsmålet om den virkelige verdens virkelighed måske skal stilles i forhold til et

muligt parallelt univers – Planet X.

På mange måder er vi i en tid hvor viden og afklaring ikke er, hvad vi tror det er og Peter Martensen finder sin stadige undren i angrebet herpå, samt den klassiske placering af magt og afmagt.

 

- se mere