BREDGADE 67 | DK-1260 KØBENHAVN K | INFO@GMW.DK

Tidligere udstillinger
Former Exhibitions

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

WE ARE THE HUMAN WATERFALL
08.11.-14.12.2019
ADAM SAKS

Malerierne på udstillingen We are the Human Waterfall handler om det menneskelige livs cyklus, der både dikteres af biologiske processer og samtidig indeholder et eksistentielt kaos. Det menneskelige legeme indgår i en symbiose med naturen, hvor forstørrede filigrant tværsnit af blomsterstængler og faunastrukturer væver mikroorganiske elementer sammen med kroppens store pulserende kredsløb.
Menneskefiguren i malerierne er afbildet som anatomiske fragmenter, hvor kroppens funktioner er fritlagte, og der er et direkte kig til musklernes opbygning, senerne og iltmolekylernes bevægelsesmønstre rundt i kroppen. Netop med denne blotlæggelse, der minder om et røntgenfotografi eller en dissektion, vil Adam Saks henlede beskueren på den menneskelige eksistens skrøbelighed, og den afbildede figur kommer dermed til at fungere som et memento mori.Ansigterne på malerierne er nærmest ornamentalt bygget op, og man finder spor af ansigtstatoveringer eller arrede kropsudsmykninger som reminiscenser af subkulturer, der er i opposition til det ordnede samfund.

- se mere


'The Flower Project IV'
Åbningsudstilling i Bredgade 67, København K
14.09.-19.10.2019

Deltagende kunstnere:
Malene Landgreen | Jesper Rasmussen | Søren Lose | AVPD | Julie Boserup | Peter Martensen | Bjørn Poulsen | Kresten Havgaard | Inge Ellegaard | Søren Martinsen | Anette Harboe Flensburg | Ferdinand Ahm Kragh | Trine Boesen | Jes Fomsgaard | Troels Aagaard | Adam Saks | Jytte Høy | Bodil Nielsen

- se mere

16.08.2019

16.08.–10.09.201
Morten Buch

Morten Buchs nye soloudstilling på Galerie MøllerWitt viser på smukkest vis noget af spændvidden i hans aktuelle værk, idet der både vises maleri, skulptur samt en serie nye grafiske værker. Udstillingens titel 16.08.2019 tager naturligt nok sit udgangspunkt i det aktuelle, nemlig åbningsdagen. Udstillingen bliver Mortens første solopræsentation siden den anmelderroste udstilling Picnic, der vistes på Kastrupgårdsamlingen i efteråret 2018 og sluttelig på Horsens Kunstmuseum her i foråret 2019.

Det er oftest de helt enkle virkemidler, der er i brug i Morten Buchs værker. Der anvendes få og lette strøg, eller sorte konturstreger - der i samspil med nærmest collageagtige smukke farve-kompositioner skaber de umiddelbart næsten ugenkendelige motiver, som samtidigt også henviser til en eksisterende verden. Der har i flere tilfælde i udgangspunktet været et genkendeligt motiv – en vase, et stilleben, eller måske en krykke, som gennem en hurtig skitsering danner forelæg for det endelige værk, som altså bliver et billede af et billede…

- se mere

 

ARTIFICIAL MOVE
10.06. – 26. 06.2019
JES FOMSGAARD

Jes Fomsgaard siger om Artificial Move, der er hans første soloudstilling siden den stort anlagte udstilling VIEW – på Johannes Larsen Museet i foråret 2018.
’Disse nye værker er en undersøgelse af den topologiske bevægelse – hvor kunstens virtuelle evne erstatter det faktuelle med det mulige. Dermed synliggøres kompleksiteten og bevægelsen i de ’rum’ vi er en del af. Således skabes absurde scener, der danner kulisserne for vores liv. At bevæge sig ind i disse kulisser uden kort er som at navigere i et ’Kafkask rum’, hvor det meningsløse er at foretrække. Man kan tale om et artificial move’

Jes Fomsgaard er tildelt Statens Kunstfonds livsvarige ydelse og er af Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster udmærket med Eckersberg Medaillen. Jes Fomsgaard er repræsenteret på museer i ind- og udland bl.a.: Statens Museum for Kunst, Kunsten Museum of Modern Art Aalborg, Vejle Kunst-museum, Rostock Kunsthalle, (DE), Fyns Kunstmuseum, Raumann Taide Museo, (FI), Musee Ranquet, Clermont-Ferrand, (FR), Port of History Museum, Philadelphia, (US), Kunstmuseet Trapholt. 

- se mere

8+1
5. – 20. april 2019
JESPER RASMUSSEN

De 8 af udstillingens værker ligger som en forlængelse af Jesper Rasmussens berømmede White Cube Installations-serie, hvor Jesper Rasmussen undersøger det tomme museumsrum. Kunsten og museumsgæsterne er retoucheret væk, mens refleksioner, skygger og andre spor står tilbage som en slags fantom-kunst.
I denne nye serie fra Trieste, Barcelona og New York - har Jesper Rasmussen genindført arkitekturelementer som søjler, loftlys, åbninger, ligesom f.eks. mere museale figurer træder frem som aftegninger i gulvet. Flere steder ses også markerede skygger fra de værker der hænger på væggen. Det er som om figurerne er manet frem af baggrunden og nu genindfører både skala og egentlig rum- og funktionsbestemmelse i fotografierne.
De er stadig mærkelige, billederne, men der er mere i spil. Måske en antydning af en historie, der knytter an til det museum kunstneren har besøgt, måske fortællingen om en skyggeverden, der lever bag vores fysiske virkelighed. 
Udstillingen viser også 1 udendørs værk af Ricardo Bufills Walden7, tæt ved Barcelona – hvor Jesper Rasmussens digitale bearbejdning og vegetation møder Bufills ikoniske bygning.

- se mere

TOTAL TRANSFORMATION
1.-30. marts 2019
Asmund Havsteen-Mikkelsen

Som maler er Asmund Havsteen-Mikkelsen mest kendt for sine arkitekturinspirerede værker, og i TOTAL TRANSFORMATION-udstillingen er det avantgardens drøm om ’Gesamtkunstwerket’ der er baggrunden for Asmund Havsteen-Mikkelsens nye malerier. Motiverne har deres oprindelse i bygninger og modeludkast fra den historiske avantgarde, hvor arkitekter lod sig inspirere af kunstnere i drømmen om at skabe huse som ’totale kunstværker’, der kunne genskabe menneskets forhold til fællesskabet og dets omgivelser.

På forskellig vis kredser udstillingens værker om dette tema med flere motiver fra Bauhaus-skolen og hollandske De Stijl, måske tydeligst i værket der viser Gerrit Rietvelds berømte ’Schroeders House’ som et abstrakt flademaleri a la Mondrian. 

Udstillingens største værk ’Deserting Desert Land’ tager udgangspunkt i et ikon indenfor moderne arkitektur Le Corbusier’s Villa Savoye fra 1929.

 - se mere

LOVE ME DO
26. januar – 23. februar 2019
Ulrik Møller

Landskabet står for os alle som en del af vores kollektive motiv-bevidsthed. Steder vi har set, steder vi ser - og som måske for nogen udtrykker en længsel, en ensomhed, måske et flash eller en kærlighed. På den måde bliver landskabet også kommunikation - en slags sprog, hvor kompositionen og de forskellige elementer udgør ordforrådet, eller vokabulariet om man vil. Tilstande, ånd og længsel. Love Me Do.
Udstillingen har været længe undervejs. Ulrik og jeg mødtes første gang midt i 90erne, på et atelierfællesskab i bagerste baggård på Amager, hvor fire unge kunstnere delte lokaler, linolie, erfaringer og andre glæder. Jeg havde en aftale med en kunstner, men fik også hilst på fællesskabets øvrige tre kunstnere. Her i blandt Ulrik, af hvem jeg på det tidspunkt kun havde set enkelte værker - bl.a. hos Galleri Christian Dam i Amaliegade. 

- se mere