BREDGADE 67 | DK-1260 KØBENHAVN K | INFO@GMW.DK

Tidligere udstillinger
Former Exhibitions

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Menneskespor
19.11.-19.12.2020
Søren Martinsen


Søren Martinsens udstilling Menneskespor undersøger de aftryk, som mennesket sætter på jorden. I en evig søgen efter ressourcer og ved en konstant opdyrkning af landskabet har mennesket transformeret og hærget jorden. Menneskespor tematiserer, hvordan menneskets spor både kan tilgås som realistiske motiver og som abstrakte, billedskabende virkemidler.
Martinsens nærmest hyper-realistiske landskabsmalerier afbilder høstmarker og forårsoversvømmelser. Tunge landbrugsmaskiners færdsel over afgrøderne har efterladt linjer gennem markerne, og halmballer fremstår som skulpturelle elementer i landskabet. Vandspejlinger afslører naturens egen kaotiske intensitet i et virvar af streger.
Landskaberne er på en og samme tid umulige systemer, faktiske scener og overraskende abstraktioner. Linjer, striber og spor tegner diagonale streger over billedfladen. Martinsens nye serie af fotogravures understreger, hvordan menneskets moderniserede færden i landskabet kan skabe abstrakte associationer i en vekselvirkning mellem genkendelige billeder og fremmedartede former. De grafiske værker er baseret på Google Earth satellitfotos og præsenterer et fugle-perspektiv, der kun er muligt i en digitaliseret og fremmedgjort tilgang til et meget virkeligt landskab.

 - se mere

Quick Millions
08.10. – 12.11.2020
AVPD

Quick Millions kan betragtes som en metode eller et koncept. Det handler om at tage udgangspunkt i et allerede eksisterende forlæg, der løber som en understrøm i værkprocessen. Om at undersøge former og tillægge dem nye perceptioner. Og om at placere et materiale i stadig nye lag af perspektiver. På udstillingen præsenterer AVPD tre nye værkgrupper. Cast er en række skulpturelle betonafstøbninger, med forlæg i industrialiserede polystyrenindpakninger. Glitch er en serie af tryk, der viser et computerprograms output, hvor en virtuel konflikt i kodningen skaber desorienterede kompositioner. Spray er en gentagelse af en simpel malerisk handling, der fremkalder malingens strata i et dobbeltmotiv på glas.

 Quick Millions præsenterer værker, der forskubber deres egne forlæg og i stedet indtræder som objekter, hvis kontekst placerer sig et andet sted. Alle værker er skabt i ordinære materialer, og deres forlæg har ikke normalt nogen status som kunstværk. Snarere eksisterer de i vores fælles bevidsthed som formmæssige eller processuelle potentialer, og i udstillingskonteksten forløses de og lader os forstå dem på ny. 

- se mere

Knoglehegn
20.08. – 03.10.2020
Anette Harboe Flensburg

”På visse årstider og med solen i en særlig vinkel, ligner det et knoglehegn. Måske er det fordi jeg stadig tænker på Herta Müllers bog Alt hvad jeg har bærer jeg hos mig, der foregår i en fangelejr i Rusland. I lejren får ting nye navne og lades med ny betydning. Den unge mand, vi følger, fortæller: “Til jul havde jeg fået en bog af min far: Du og fysikken. I den stod der at hvert menneske og hver tildragelse har sit eget sted og sin egen tid. Det er en naturlov. Og derfor har alting sin egen berettigelse i verden. Og sin egen tråd til alt hvad der eksisterer, MINKOWSKI-TRÅDEN. Som jeg sidder her, står minkowski-tråden lige opad over mit hoved. Og når jeg bevæger mig, bøjer den sig ligesom jeg og gør denne bevægelse med. Jeg er altså ikke alene. Hvert hjørne i kælderen har også sin tråd og hvert hjørne i lejren. Og ikke én tråd berører hinanden. Der er en strengt ordnet trådskov over alle hoveder”.

- se mere

Mental Places

07.03. - 23.04.2020

Peter Martensen

 

Om den aktuelle udstilling og sine nye værker siger Peter Martensen:

Maleriet er et mentalt sted. Verden er mental. En psykisk kampplads.

Mine nye værker udspringer af denne erkendelse. Maleriernes realisme er mental.

At komponere et billede ud fra en sindslig tilstand er at sende sine æstetiske og formelle krav på en rutsjebanetur ind i en meget skummel skov.

Det psykiske rum vi befinder os i, er en del af brændstoffet i mine nye malerier.

 

Udstillingen omfatter maleri, tegning og skulptur.

 

- se mere

 

Love Gasoline
16. januar – 26. februar 2020
Malene Landgreen

Om værkerne på udstillingen skriver Malene Landgreen:
'Min intention har været at arbejde mod nye flydende grænser i allerede kendte former for at åbne op for noget nyt. Inden længe bliver også 'det nye' en form. 
Malerierne tager som oftest udgangspunkt i simple kvadrerede eller lineære opbygninger. Torso'en i en stiliseret form er også en tilbagevendende figur. Farverne påføres i mange lag, og processen undervejs efterlader spor som synlige detaljer under nye anderledes eller transparente lag i det endelige maleri. Farverne fungerer som transport af gestik og bevægelse - som beskeder af lys, mørke og energi, der relaterer til et nu og her, en volumen, intention og et potentiale. 
Den vibrerende farveintensitet øger både det rumlige og dybden på fladen og frembringer en stærk fornemmelse af nærvær. Et nærvær hvor der er fokus på både små sensationer i det malede men også nærvær af volumen som mentalitet man kan relatere til som beskuer og krop.'

Udstillingen omfatter malerier og arbejder på papir.

 - se mere