BREDGADE 67 | DK-1260 KØBENHAVN K | INFO@GMW.DK

Tidligere udstillinger
Former Exhibitions

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Lost Horizon
23. september – 23. oktober 2021
TRINE BOESEN

Apokalyptiske syner

Trine Boesens udstilling Lost Horizon fremstiller mulige fremtidige verdener, frosset i tid lige før eller efter en katastrofe. Tidslige sammenstød, sammensmeltninger af steder og historier og ophobninger af objekter skaber et kaotisk kredsløbsdrevet univers.

Lost Horizon består af en serie af malerier og en stedspecifik collage, der dækker galleriets endevæg. Værkerne rummer en dirrende og ulmende stemning. Ud af et mystisk intet strømmer løsdele og vraggods fjernet fra deres oprindelige sammenhænge i tid og rum. Boesens værker synes at være abstraktioner over ikke-steder samtidigt med, at de meget konkret præsenterer os for velkendte motiver og bevægelser. De verdener, beskueren bliver præsenteret for, giver associationer til forestillinger om potentielle fremtider. Værkerne kan være afbildninger af det ydre rum, et mørkt dyb eller et menneskes sind. De veksler mellem at være trygge steder og ængstelige scenarier.

- se mere

 

 

Netting Rooms
13. november – 18. december 2021
Eva Steen Christensen  | Nanna Riis Andersen | Matilde Duus

Netting Rooms er en undersøgelse af disse forskelligartede - men sammenflydende - rum. Det er ikke en konkluderende og afsluttet proces, men snarere et anslag til at forholde sig åbent til den kunstneriske skaben, hvor underbevidste påvirkninger, sammenfletninger og udvekslinger har plads.

Udstillingen består blandt andet af maleri, glasværker og skulpturer i bronze der er skabt i samarbejde på VAK og viderebearbejdet i kunstnernes respektive atelierer. I flere af værkerne undersøges blandt andet netstrukturen, der med sine punktvise sammensmeltninger og mellemrum er et billede på en gennemstrømmelig beholder.

Med dette projekt har Eva Steen Christensen, Matilde Duus og Nanna Riis Andersen været særligt optagede af at vende sig bort fra det individuelle og gå ind i fællesskabet for at finde en fælles klangbund, der ikke blot favner den lille trio, men også taler ind i en aktuel samfundspolitisk diskurs hvor kollektive formater får fornyet opmærksomhed.

- se mere

Retouche
19.08.-17.09.2021
Julie Boserup

Til sin første soloudstilling har Julie Boserup skabt en totaliscenesættelse. Alle værker, der udgør udstillingen Retouche, er en art collager, der i deres sammensatte kvaliteter skaber rumlige opløsninger. Velkendte elementer fremstår som forskudte umuligheder, og grænserne mellem arkitektur, dekoration og abstraktion er under afvikling.  Udstillingslokalerne er præget af værkerne Patchwork og Impossible Constructions, der består af henholdsvis tæppe- og tapetkonstruktioner. Dele af væg og gulv er dækket af et patchwork skabt i et geometrisk mønster og sammenstillet med et tapet, der skaber diagonale linjer i rummene. Boserup har skabt en iscenesættelse med materialer, der afviger fra en klassisk kunstværksforståelse. Tapetet er bygget af trælister og malertape, og tæpperne er en kombination af masseproduktion og genbrug. Værkerne selv har en historik, da de også har været del af tidligere soloudstillinger, Boserup har haft på Viborg Kunsthal og Augustiana.  
Patchwork og Impossible Constructions skaber rumlige interventioner og udfolder overvejelser om materialeværdi og produktion, der spejles i Boserups papirværker. Disse værker er en sammensmeltning af tegning, fotografi, collage og skulptur, hvis kompositioner omformer fundne fotografier til formudforskende og abstrakte konstruktioner. 

- se mere

Constrution Time Again
22.04.-22.05.2021
Astrid Marie Christiansen | Ted Larsen | Troels Aagaard

På udstillingen Construction Time Again præsenterer Astrid Marie Christiansen, Ted Larsen og Troels Aagaard værker, der på undersøgende vis udfolder komposition, farve og rum. Kunstnerne arbejder alle med maleriets bestanddele og formelle kvaliteter, men værkerne placerer sig et andet sted. Frem for malerier tager de snarere form af objekter, der gennem tredimensionelle overflader, assemblagekonstruktioner og optiske virkemidler afslører deres skulpturelle træk.

Construction Time Again trækker æstetiske associationer til bl.a. konstruktivismen med sin optagethed af det nonfigurative og geometriske samt til konkret kunsts fladeorienterede organisationsprincip. Men kunsnernes værker fremstår også organisk funderede og materialeinteresserede, og værksskabelsesprocessen er flere steder efterladt synlig gennem penselstrøg og sammenføjninger. De skulpturelle og processuelle kvaliteter forankrer værkerne kropsligt, og nye perspektiver og udtryk vil opstå alt efter, hvor beskueren er placeret i rummet. Dertil er værkerne i en konstant igangværende forhandling med omgivelserne, der påvirkes og forandres af værkernes struktur og form og viser, hvordan farveindtryk, systemer og billeddannelse præges af rumlighed og bevægelse.

- se mere

 

Antidote
04.03.-14.04.2021
Milena Bonifacini | Bodil Nielsen | Jes Fomsgaard

De tre kunstnere arbejder alle på hver deres måde med maleriet som genstandsfelt, og udstillingen er dermed tre forskellige indgange til maleriet som medie, der viser hvordan farve, figuration, krop og flade kan fortolkes og bearbejdes.
Bodil Nielsens værker er stoflige og fladeorienterede malerier. På udstillingen præsenterer kunstneren både maleri i stor og mindre størrelse, og der opstår en skalaforskydning med kropslig effekt.
Hvor Nielsens maleri fremtræder materialeorienteret, balancerer Bonifacinis værker mellem det figurative, abstrakte og konkrete. Værkerne er maleri på pap, og motiverne skaber forbindelser til stiliserede landskaber og naturformationer.
Det er også omgivelser, som Jes Fomsgaards malerier udfolder, men her er det snarere en præcis og detaljerig figuration, der gengives. Fomsgaard arbejder med endeløse, umulige rum og ikke hidtil sete konstruktioner. Malerierne udgør arkitektoniske strukturer, der mimer futuristiske scener, og kunstneren fremlægger systemer, der skaber en rumlig desorientering.

 - se mere