BREDGADE 67 | DK-1260 KØBENHAVN K | INFO@GMW.DK


Julie Boserup | Bjørn Poulsen | Astrid Marie Christiansen | Jytte Høy | Eva Steen Christensen | Trine Boesen | Søren Martinsen | Ted Larsen | Ferdinand Ahm Krag | Jesper Rasmussen | Jes Fomsgaard | Troels Aagaard

15. - 29. juni og 3. - 12. august 2022