BREDGADE 67 | DK-1260 KØBENHAVN K | INFO@GMW.DK

'U.t.' | 2020
Akryl på lærred | 29x22 cm

'U.t.' | 2020
Akryl på lærred | 40x30 cm

'U.t.' | 2020
Akryl på lærred | 52x40 cm

U.t.  2012
Akryl på lærred | 33x33 cm

U.t. | 2013
Akryl på papir | 34x45 cm

U.t.  2013
Akryl på papir | 34x45 cm

Uden titel
Akryl på lærred | 30x30 cm

Uden titel
Akryl på lærred | 120x185 cm | solgt