BREDGADE 67 | DK-1260 KØBENHAVN K | INFO@GMW.DK

Trilogi | 2012 | gengivelser af 80 tegninger
Tekst: Jes Fomsgaard | 104 sider

'Maze' 2011 | Vejle Kunstmuseum og Nivaagaard
Tekst: Henrik Oxvig | 71 sider

Incorporating Architecture | 2009 
Tekst: Carsten Thau og Jes Fomsgaard | 114 sider