BREDGADE 67 | DK-1260 KØBENHAVN K | INFO@GMW.DK

Installationsfoto

Installationsfoto

Installationsfoto

'Green Park Red Tie'
Bl.teknik på lærred | 75x100 cm

'Kulisse til opera'
Bl.tenik på lærred | 115x140 cm | solgt