BREDGADE 67 | DK-1260 KØBENHAVN K | INFO@GMW.DK

Tidligere udstillinger
Former Exhibitions

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Constrution Time Again
22.04.-22.05.2021
Astrid Marie Christiansen | Ted Larsen | Troels Aagaard

På udstillingen Construction Time Again præsenterer Astrid Marie Christiansen, Ted Larsen og Troels Aagaard værker, der på undersøgende vis udfolder komposition, farve og rum. Kunstnerne arbejder alle med maleriets bestanddele og formelle kvaliteter, men værkerne placerer sig et andet sted. Frem for malerier tager de snarere form af objekter, der gennem tredimensionelle overflader, assemblagekonstruktioner og optiske virkemidler afslører deres skulpturelle træk.

Construction Time Again trækker æstetiske associationer til bl.a. konstruktivismen med sin optagethed af det nonfigurative og geometriske samt til konkret kunsts fladeorienterede organisationsprincip. Men kunsnernes værker fremstår også organisk funderede og materialeinteresserede, og værksskabelsesprocessen er flere steder efterladt synlig gennem penselstrøg og sammenføjninger. De skulpturelle og processuelle kvaliteter forankrer værkerne kropsligt, og nye perspektiver og udtryk vil opstå alt efter, hvor beskueren er placeret i rummet. Dertil er værkerne i en konstant igangværende forhandling med omgivelserne, der påvirkes og forandres af værkernes struktur og form og viser, hvordan farveindtryk, systemer og billeddannelse præges af rumlighed og bevægelse.

- se mere

 

Antidote
04.03.-14.04.2021
Milena Bonifacini | Bodil Nielsen | Jes Fomsgaard

De tre kunstnere arbejder alle på hver deres måde med maleriet som genstandsfelt, og udstillingen er dermed tre forskellige indgange til maleriet som medie, der viser hvordan farve, figuration, krop og flade kan fortolkes og bearbejdes.
Bodil Nielsens værker er stoflige og fladeorienterede malerier. På udstillingen præsenterer kunstneren både maleri i stor og mindre størrelse, og der opstår en skalaforskydning med kropslig effekt.
Hvor Nielsens maleri fremtræder materialeorienteret, balancerer Bonifacinis værker mellem det figurative, abstrakte og konkrete. Værkerne er maleri på pap, og motiverne skaber forbindelser til stiliserede landskaber og naturformationer.
Det er også omgivelser, som Jes Fomsgaards malerier udfolder, men her er det snarere en præcis og detaljerig figuration, der gengives. Fomsgaard arbejder med endeløse, umulige rum og ikke hidtil sete konstruktioner. Malerierne udgør arkitektoniske strukturer, der mimer futuristiske scener, og kunstneren fremlægger systemer, der skaber en rumlig desorientering.

 - se mere